نشستي
سيگار گوشه لبته، يه پک مي زني . دو پک، سه پک
وبعد شروع مي کني به سرفه کردن.
اونقدر سرفه مي کني که اشک از چشات ميزنه بيرون .
_ د آخه مگه مرض داري ؟ تو که سيگاري نيستي . مگه مجبوري؟
تف به گور پدر هر کي سيگار رو اختراع کرد. آخه کجاش مسکن اعصابه؟

بلند مي شي مي ري بيرون. قدم مي زني .قدم مي زني. قدم مي زني.
يک ساعت همينطور قدم مي زني .
نيگا به ساعت مي کني .
3 نصف شب .
يادت مي ياد که فردا ساعت 6 صبح بايد بري اهواز.
(خسته شدم از بس رفتم اهواز .)
برای يه کار کوچيک بايد به 10 نفر التماس بکني.
آخرش هم دست از پا درازتر بر ميگردي.
تو مملکتي که هر کس و ناکسي بلند ميشه برا خودش کسي ميشه،تونه احمق سرت تو کتاب بود .
 يه مدت مي خواستي بايزيد بسطامي بشي.يه مدت هوس دکارت و هگل و نيچه به سرت مي زنه و غرق فلسفه مي شي. آخر سر هم  به عشق فروغ و سهراب شب تا صبح رو بيدار مي موندي که چند خط شعر بگي . آخرش هم صبح نشده همه اشعاري که نوشتي رو پاره مي کني.


حالا موندي که ....

واي ساعت چهاره .خيلي دير شد. بايد برم بخوابم..... يه پک مي زنم بعد....!

 


توضيح : بعضي لينکا رو حذف کردم. دليلش بماند. به خودم مربوطه. 27.gif

/ 15 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Leili

ساعت ۶ و نيمه ...از ساعت ۴ بيدارم...دوست داشتم برم بيرون...يک کم هوا بخورم....ولی نمی تونستم!!!!

شيطان صفت

سلام؛باباچه کردی؛پس هی می گفتی سرم شلوغه داشتی خونه تکونی می کردی؛خوب شده؛امابه نظرم يه کم فونت نوشته ات زيادی درشته مضاف براينکه يه جورايی سرآدم گيج می ره؛ولی درکل منحصربه فرده.درمورداون يکی وبت هم همونجانظرمی دم؛درموردکتاب هم عجله ای نيست؛راستش ديدم توبی خيال شدی منم حسش نبوداپ کنم؛اينه که يه عالمه بدقولی کردم؛می دونستم ازروی رودربايستی نمی آی زودترازاين اپ می کردم؛گرچه منم يه هواسرم شلوغ شده.

شيطان صفت

درمورداين نوشته ات هم بايدبگم من خيلی مثل تونيستم يعنی خيلی ازاين شاخه به اون شاخه نمی پرم؛توهم باخودن کناربياهرچه زودتر؛اين البته يه نصيحت نيست؛مجبوری اماگفتم متذکربشم خيلی باخودت لج ولجبازی نکنی؛تابعد.

xl90

سيگار و قهوه..يا شايدم با چای؟...چشمای از حدقه در اومده که دارن سطر سطر حرفای هگل و بارت و ...می بلعند...يا شايدم خستگی ناشی از خونه تکونيه؟.

كمال مجاوري

سرنهادم به بالين شبی که فريبم ندهد عشوه خونين سحر به اميد ديدار . کمال

منصور

از ازهار لوتف شما ممنانم! وبلاگ قشنگی داری . همچنان به ما سر بزن!

sadaf

سلام...مبارکه وبلاگ قشنگ...بازم بيا پيش ما...باشه؟