اين يك نامه نيست!!!(قابل توجه

بعضي ها)

باز كه اخم كردي . باز چي شده ؟چرا اينطور نگاه مي كني؟

يادت مي آيد ؟ آري حتماً يادت مي آيد.

آن روز ها را مي گويم. روز هاي كودكي.

رفاقتمان با يك نگاه شروع شد.و من اسير آن نگاه عاشقانه ات شدم. هر روز به مدرسه كه مي رفتم ،قبل از ان بابد سري به تو مي زدم. انگار تو جزيي از تكاليف مدرسه ام بودي كه بايد انجام مي دادم .

روز ها گذشت و من هنوز نتوانسته بودم با تو حتي كلمه اي حرف بزنم. تو نيز ساكت وخاموش بودي. و با هيچ كس صحبت نمي كردي .خوب مي دانم كه همزبان تو در شهر كوچك ما كم است. اما نه

… گاهي اوقات كه سر قرار هميشگيمان مي آمدم، تو را مي ديدم كه با يك نفر صحبت مي كردي و من مي ترسيدم از اينكه نكند انتظارت از هم صحبتي با من به سر آمده و هم صحبت ديگري پيدا كرده اي .آن شب ها را تا صبح خواب به چشمهايم نمي آمد،وصبح كه مي شد دوان دوان سر قرارمان مي آمدم ، وقتي تو را آنجا مي ديدم كه با لبخند به من نگاه مي كردي،باور كن كه جان تازه اي مي گرفتم.

يادش به خير چه دوراني بود.

تا اينكه يك روز صبح تصميم گرفتم امروز سر صحبت را با تو باز كنم . ديگر نمي توانستم دوريت را تحمل كنم . مي خواستم هميشه در كنارم باشي.از دور كه به تو نزديك مي شدم،سراسر شور و شعف شده بودم. تمام وجودم تو را صدا مي كرد. آنروز فهميدم كه آري

… من عاشقت شده بودم. وقتي به تو رسيدم بي درنگ دستانت را در دستانم گذاشتي، ومن بر دست هاي تو بوسه زدم. از آن روز به بعد من وتو يار و دلدار هم شده بوديم .رفيق تنهايي هم شده بوديم. دور از چشم ديكران چقدر با هم صحبت مي كرديم. هميشه مواظب بوديم كسي ما را با هم نبيند. آخر شهر كوچك ما اين جور دوستي ها را نمي پذيرد. چه نغمه هاي عاشقانه اي رابا هم سروديم. يادت مي آيد.:مرغ سحر ناله سر كن … داغ مرا تازه تر كن…

 

اما الان مدتي است كمتر با هم صحبت مي كنيم. مدتي است كه تو از نشستن در گوشه اتاق خسته شده اي . مي دانم مقصر منم . ولي چه كنم ؟ تو خودت اوضاع را مي بيني. قول مي دهم اين كارم كه تمام شود دستي به سر و رويت بكشم . پرده هايت را تنظيم كنم و تو را كوك كنم .كوك دشتي .هماني كه دوست داري . آفرين سه تار قشنگم. ديگر اينطور اخم نكن . لبخند بزن .بخند

/ 6 نظر / 4 بازدید
amir

سلام.. گمانم همين خاطرات تو را به ققنوس رقم زد. فعلا..امير(فاصله)

کولی گل فروش

خدا وکيلی قشنگ بود ولی وجداناْ اين يکی نامه رو واسه کی نوشتیD:

jeyran

می بينم که سه تار ...

i3lue

آخه مگه سه تار هم دست داره؟