روزها لعنتی

مدتی است دچار نوعی سرگیجه ام. از همه چیز دور شده ام. کتاب ، روزنامه ، فیلم و همه چیز. دلم را فقط به موسیقی خوش کرده ام. خودم هم از وضع موجود ناراضیم. کی تمام می شوند این روزهای لعنتی؟؟؟؟؟؟؟
....بر می گردم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
علی

بعضی روزها آرزوی همين روزهای لعنتی را می کنيم.