سلام دوستان

امروز يه مطلب جديد ياد گرفتم ،دوست داشتم شما هم اون رو ياد بگيريد

زياد دربارش صحبت نمی كنم خودتون اون رو ببينيد

يه سری مطلب هم از يكی از سايت ها كش رفتم كه به نظر من خوندن اون با تامل و تفكر می تونه بسيار مفيد باشه.

اگر ميشد جمعيت کره زمين را به جمعيت يک دهکده ۱۰۰ نفره تقليل داد، با يکسان نگاه داشتن همه نسبت ها و درصدها، حاصل، چيزي شبيه زير مي شد:
۵۷ آسيايي، ۲۱ اروپايي، ۱۴ آمريکايي (شمالي و جنوبي) و ۸ آفريقايي در اين دهکده زندگي مي کردند. از اين عده ۵۲ تن زن و ۴۸ نفر مرد مي بودند. ۷۰ نفر از آنها غيره سفيد پوست و ۳۰ نفر سفيد پوست، ۷۰ تن غير مسيحي و ۳۰ تن مسيحي مي بودند.
۶ نفر از اين عده، ۵۹ درصد کل ثروت جهان را در اختيار مي داشتند و هر شش نفر آمريکايي بودند. ۲۰ تن نيز ۸۰ درصد منابع انرژي موجود را مصرف مي کردند و هشتاد نفر هم پايين تر از سطح کنوني استاندارد مسکن زندگي مي کردند. ۷۰ نفر قدرت خواندن نمي داشتند و ۵۰ نفر از سوء تغذيه رنج مي بردند. يک نفر (آري، يک نفر) تحصيلات دانشگاهي مي داشت و يک نفر هم مالک يک دستگاه کامپيوتر بود. وقتي جهان را از يک چنين چشم انداز فشرده اي مورد توجه قرار دهيم، نياز به پذيرش، درک و آموزش پر رنگ تر مي شود.
مطلب زير نيز جاي تامل دارد:
◊ اگر امروز با احساس تندرستي بيشتري از خواب بيدار شويد... از ميليونها نفري که تا پايان هفته نيز دوام نخواهد آورد، سعادتمند تريد.
◊ اگر هرگز، تنهايي زندان، زجر شکنجه، يا گرسنگي را تجربه نکرده ايد از ۵۰۰ ميليون نفر در اين دنيا پيش تريد.
◊ اگر بتوانيد بدون ترس از ارعاب، دستگيري، شکنجه يا مرگ مراسم مذهبي خود را انجام دهيد، از ۳ ميليارد نفر مردم اين جهان خوشبخت تريد.
◊ اگر غذايي در يخچال، پوشاکي بر تن، سقفي بالاي سر و جايي براي خوابيدن داريد... از ۷۵ درصد مردم جهان ثروتمند تريد.
◊ اگر در بانک يا کيف بغلي تان پول داريد و جايي براي استراحت و تفريح در اختيار نيز داريد، از جمله ۸ درصد ثروتمندان جهان هستيد.
◊ اگر پدر و مادرتان هنوز در قيد حيات هستند و با يکديگر زندگي مي کنند... شما از جمله نوادر –حتي در آمريکا و کانادا- هستيد.
◊ اگر مي توانيد اين مطلب را بخوانيد، دو بار سعادتمند هستيد، يک بار بخاطر اينکه کسي به فکر شماست و دوم اينکه شما بيش از ۴ ميليارد نفري که در اين دنيا بي سواد هستند، خوشبخت تر هستيد.
-:غم دل چند توان خورد که ايّام نماند :: گونه دل باش و نه ايّام چه خواهد بودن:-

/ 0 نظر / 3 بازدید