20چونکه مستم کرده اي حدم مزن... شرع، مستان را نيارد حد زدن ...چون شدم هوشيار آنگاهم بزن...که نخواهم خود شدن هوشيار من

۱۳۸۳/٢/۱٠

 
قلم

قلم بنويس …
تورا سوگند بر عهدي كه با چشمان من بستي
تو را سوگند بر ميثاق و پيماني كه با آشنا هستي
حديث درد را فرياد كن … شوري بر آور

صفحه صفحه دفتر مشقي كه اول روز تعليمم ،
معلم داد… پر كن
- دفتر تكليف من خالي است-
من جواب پرسش آموزگارم را چه گويم؟
… كو؟ كجا بنوشته اي مشقي كه من گفتم :
هر شبي يك صفحه از آن داستان درد و درمان
قصه سرما و دندان …
سرگذشت گرگ ها با مرد چوپان .

من جوابْ آموزگارم را چه گويم؟
… پس حسابت كو؟
… نمي بينم جواب آن همه تفريق و ضرب و جمع و تقسيمي كه گفتم :

- مش حسن جاروكش مسلول
- با شش عائله
در زاغه اي در كوزه پز خانه ببايد كرد
تا شايد كه خرجش جور دخل آيد

… نمي بينم جواب آن معمايي كه گفتم:
آن كدامين «يك » بود كورا برابر نيست با
«يك هاي ديگر ؟»
آري دفتر تكليف من خاليست
آنك اين داستان من ،
آن عهد وپيمان همچنان باقيست.
قلم بنويس…
كه من فردا معلم را چه گويم؟
راستي آقا دواتم ريخت
تا خوابم به يغما برد…؟
حميد گروگان


در ته تاريك كوچه…

آن چه از ياران شنيدم
آنچه در باران گذشت،…
آن چه در باران ده آن روز ،
بر ياران گذشت …
هاي هاي مستها پيچيده در بن بست ها
طرح يك تابوت ،در روياي بيماران گذشت

كوهها را، در خيال پاك ،تا مرز غروب
سيلي از آواي اندوه عزاداران گذشت

كاروان شرمگين دختران روستا،
لاله در كف در مهي از بهت بسياران گذشت

در ته تاريك كوچه يك دريچه بسته شد
انتظار بي سرانجام بدانگاران گذشت…

جاي پايي ماند و زخمي ، سبزه زاران را ، به تن
جمعه جانانه گلگشت عياران گذشت

تا به گورستان رسد ـ ديدار اهل خاك را
ماهتاب پير ، لنگان ، از علفزاران گذشت…

منوچهر نيستاني


ققنوسخانه
آرشيو

e-mail
پروفایل کاربر
ققنوس

دربارهء من:
پروفایل ققنوس
..........

در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف
در متن ادراك یك كوچه
تنهاترم
بیا تا برایت بگویم
چه اندازه
تنهایی من بزرك است
بیا تا برایت بگویم
كه تنهایی من
شبیخون حجم تو را
پیش بینی نمی كرد

search by google


کتاب هایی که من می خوانم

:همسايه ها

شور و شر

سياوشون

توكاي مقدس

كتابلاگ

روح تكاني

عاقلانه

سپينود

جامعه شناسي زير زميني

زن نوشت

از جنوب غربی

_/_// شعر \\_\_

شاعرانه ها

غزلكده

غزل پست مدرن

مثل کسی که کیست

غزل بگو

شیطان ترین فرشته

آدمک

نهانجا

خنده های حباب در باران
سايت هاي خبري

بازتاب
فردا نيوز
عصر ايران
پايگاه خري تحليلي فرارو
روزنامه اعتماد
روزنامه روز

سايت هاي ادبي

لوح
دوات
پندار
فروغ
قا بيل
بلوط
کوچه
سخن
كتابان
خوابگرد
ماندگار
آدم و حوا
ماني ها
شرقيان
هارمجیدون
والس ادبی
ليلا صادقي
آي آي کتاب
داستان كوتاه
كتاب در خانه
الواح شيشه اي
رادیو زمانه
دیباچه
كتابهاي رايگان فارسي


سايت هاي هنري

خانه هنرمندان ایران
موسيقي هنري ايران
ماهنامه هنر موسيقي
خبرنامه موسيقي ايران
پارس موزيك
گلهاي رنگارنگ
ايران كليپ

اشخاص
.

وبنوشت
مسعودبهنود
دكتر سروش
محسن كديور
داريوش آشوري
هادي تونسي
حميد عجمي
مخملباف
نزار قباني
حسين پاكدل
ناصر غياثي
عباس معروفی
مصطفی مستور

ديگر

باران
يك كتاب
هفت ها
پرده ناتمام
كافه ناصري
مجله اينترنتي فصل نو
انجمن جامعه شناسي ايران
خرده ریزها

FEED