20چونکه مستم کرده اي حدم مزن... شرع، مستان را نيارد حد زدن ...چون شدم هوشيار آنگاهم بزن...که نخواهم خود شدن هوشيار من

۱۳۸۳/٦/٢۱

 

 

 

 

 

 

 

 

گاهي اوقات بد جوري دلم مي گيرد.
گاهي اوقات دوست دارم تنها باشم.
كاهي اوقات دوست دارم آنقدر بخندم كه از چشمهايم اشك بيايد.
گاهي اوقات دوست دارم گريه كنم.
گاهي اوقات از خودم بدم مي آيد
گاهي اوقات از اطرافيانم  بدم مي آيد.
گاهي اوقات بي دليل بهانه مي گيرم.
گاهي اوقات با اينكه مي  دانم مقصرم ولي حق را به خودم مي دهم.
گاهي اوقات آنقدر حرف مي زنم كه شنيدن را فراموش مي كنم .
گاهي اوقات آنقدر مي شنوم كه حرف زدن را فراموش مي كنم.
گاهي اوقات كتاب مي خوانم .
گاهي اوقات كتاب مي خرم ،اما نمي خوانم.
گاهي اوقات بهتر است نگاهي به غروب خورشيد بيندازم. (مدتي است غروب خورشيد را نديده ام.)
گاهي اوقات نمي دانم ساعت چند است .
گاهي اوقات ساعتم را گم مي كنم.
گاهي اوقات احساس خوشبختي مي كنم .
گاهي اوقات حتي نمي توانم خوشبختي را تعريف كنم.
گاهي اوقات مي نويسم.
گاهي اوقات مطالب مسخره اي مي نويسم.
گاهي اوقات ....
                ققنوسخانه
آرشيو

e-mail
پروفایل کاربر
ققنوس

دربارهء من:
پروفایل ققنوس
..........

در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف
در متن ادراك یك كوچه
تنهاترم
بیا تا برایت بگویم
چه اندازه
تنهایی من بزرك است
بیا تا برایت بگویم
كه تنهایی من
شبیخون حجم تو را
پیش بینی نمی كرد

search by google


کتاب هایی که من می خوانم

:همسايه ها

شور و شر

سياوشون

توكاي مقدس

كتابلاگ

روح تكاني

عاقلانه

سپينود

جامعه شناسي زير زميني

زن نوشت

از جنوب غربی

_/_// شعر \\_\_

شاعرانه ها

غزلكده

غزل پست مدرن

مثل کسی که کیست

غزل بگو

شیطان ترین فرشته

آدمک

نهانجا

خنده های حباب در باران
سايت هاي خبري

بازتاب
فردا نيوز
عصر ايران
پايگاه خري تحليلي فرارو
روزنامه اعتماد
روزنامه روز

سايت هاي ادبي

لوح
دوات
پندار
فروغ
قا بيل
بلوط
کوچه
سخن
كتابان
خوابگرد
ماندگار
آدم و حوا
ماني ها
شرقيان
هارمجیدون
والس ادبی
ليلا صادقي
آي آي کتاب
داستان كوتاه
كتاب در خانه
الواح شيشه اي
رادیو زمانه
دیباچه
كتابهاي رايگان فارسي


سايت هاي هنري

خانه هنرمندان ایران
موسيقي هنري ايران
ماهنامه هنر موسيقي
خبرنامه موسيقي ايران
پارس موزيك
گلهاي رنگارنگ
ايران كليپ

اشخاص
.

وبنوشت
مسعودبهنود
دكتر سروش
محسن كديور
داريوش آشوري
هادي تونسي
حميد عجمي
مخملباف
نزار قباني
حسين پاكدل
ناصر غياثي
عباس معروفی
مصطفی مستور

ديگر

باران
يك كتاب
هفت ها
پرده ناتمام
كافه ناصري
مجله اينترنتي فصل نو
انجمن جامعه شناسي ايران
خرده ریزها

FEED